Ketamine Nasal Spray

kr525

Buy Ketamine Nasal Spray

Compare

Description

Ketamin Nässpray Säljs Online Sverige

Köp Ketamin Nässpray i Sverige. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas dissociativa anestetika. Det är också känt som Ketalar, Ketanest och Ketaset.

Ketamin upptäcktes första gången 1962 och användes som bedövningsmedel på slagfältet under Vietnamkriget. Ketamin är en N-metyl-D-aspartat glutamat (NMDA) receptorantagonist. Den kommer i en nässpray, en pastill (munvatten), munvatten och som en topiskt applicerad kräm.

Köp Ketamin Nässpray i Sverige

Ketamin inducerar ett tranceliknande tillstånd samtidigt som det ger smärtlindring, sedering och minnesförlust. Andra användningsområden inkluderar sedering inom intensivvård, behandling av smärta och depression.

Ketamin Mot Smärta I Sverige

Det har använts medicinskt som en aktuell smärtkrämingrediens för dess förmåga att blockera N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptorer, vilket har visat sig hjälpa till att minska smärtuppfattningen och minska smärtkänslan.

Neuropati
Migrän
Smärta orsakad av skada eller degeneration
Inflammationsrubbningar

Det kan kombineras med NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), och andra ingredienser som; cannabidiol, gabapentin, baklofen, diklofenak och lidokain.

Psychedelics Sweden Store kan sammansätta en personlig smärtkräm för att möta behoven hos alla patienter.

Köp Ketamin Nässpray Mot Depression I Sverige

Forskare började undersöka användningen av ketamin som behandling för allvarlig depressiv sjukdom (MDD) på 2000-talet. Sedan dess har det visat sig även hjälpa mot läkemedelsbehandlingsresistent depression, samt depression i kombination med ångest.

Ketamin nässpray Leveransmetod i Sverige

Eftersom näshålan är täckt av en tunn slemhinna som är väl vaskulariserad, är det snabbare att tillföra läkemedel genom näshålan än att gå igenom matsmältningsprocessen. Det är viktigt att använda läkemedlet enligt anvisningarna och rapportera eventuella biverkningar till din läkare och våra apotekare.

Ketamin munvatten för biverkningar relaterade till kemoterapibehandling
Nästan 40 % av patienterna som får kemoterapi och strålning för att behandla sin cancer kan uppleva allvarlig mukosit (inflammation i vävnaden i munnen).

Cancerbehandlingspatienter med svår mukosit kan inte äta eller dricka. Sår i munnen kan också bli så obekväma att de antingen minskar sin cancerbehandling eller slutar helt.

Ketamin munvatten har visat sig hjälpa till att minska smärta och i vissa fall minska narkotiska analgetika. Köp Ketamin Nässpray i Sverige.